Error ImageMagick

Currently when installing lsphp70-pecl-imagick, lsphp71-pecl-imagick, lsphp72-pecl-imagick, lsphp73-pecl-imagick, lsphp74-pecl-imagick there is an error:
Rozwiązywanie zależności
→ Wykonywanie sprawdzania transakcji
—> Pakiet lsphp70-pecl-imagick.x86_64 0:3.4.4-2.el7.7.0 zostanie zainstalowany
→ Przetwarzanie zależności: libMagickWand.so.5()(64bit) dla pakietu: lsphp70-pecl-imagick-3.4.4-2.el7.7.0.x86_64
→ Przetwarzanie zależności: libMagickCore.so.5()(64bit) dla pakietu: lsphp70-pecl-imagick-3.4.4-2.el7.7.0.x86_64
→ Ukończono rozwiązywanie zależności
Można spróbowa użyć --skip-broken, aby obejść problem
Można spróbować wykonać polecenie: rpm -Va --nofiles --nodigest
PHP Extension Installed.

Uninstall those if installed
yum remove -y lsphp7*-pecl-imagick

The below will then install it for all versions.
yum install -y ImageMagick ImageMagick-devel;
for version in $(ls /usr/local/lsws|grep lsphp); do /usr/local/lsws/${version}/bin/pecl channel-update pecl.php.net; done
Extension=“imagick”;for version in $(ls /usr/local/lsws|grep lsphp); do printf ’
’ |/usr/local/lsws/${version}/bin/pecl install ${Extension} && echo “extension=${Extension}.so” >> /usr/local/lsws/${version}/etc/php.d/zzzzzzz-pecl.ini; done; systemctl restart lsws||service lsws restart; systemctl status lsws||service lsws status;

Then you can check if its installed like this:

for phpver in $(ls -1 /usr/local/lsws/ |grep lsphp | sed ‘s/lsphp//g’) ; do echo " "; echo “LSPHP $phpver” ; /usr/local/lsws/lsphp$phpver/bin/php -m |grep -E ‘imagick’ && echo " " ; done

Example:

[root@wcloud:~]# for phpver in $(ls -1 /usr/local/lsws/ |grep lsphp | sed ‘s/lsphp//g’) ; do echo " "; echo “LSPHP $phpver” ; /usr/local/lsws/lsphp$phpver/bin/php -m |grep -E ‘imagick’ && echo " " ; done

LSPHP 7

LSPHP 70
imagick

LSPHP 71
imagick

LSPHP 72
imagick

LSPHP 73
imagick

LSPHP 74
imagick

[root@wcloud:~]#

1 Like

terimakasih, sangat bermanfaat tutorialnya