CyberPanel After install 503 Error

Hi Guys
CyberPanel after install 503 error

systemctl status gunicorn.socket
systemctl start gunicorn.socket

not working

Hakan kardeş centosu ingilizce kur türkçe kurulunca bu hatayı veriyor

Make sure you are not using VMWare (Either OpenVZ or KVM).